საზოგადოება > ლპობაში შესული სახიფათო შესასვლელი - ეტლით მოსიარულეებისთვის დამამცირებელი პანდუსი რესპუბლიკურ საავადმყოფოში