საზოგადოება > "კაზანტიპის" ფესტივალი, რომელიც ყირიმის ნაცვლად საქართველოში ჩატარდება