სამხედრო > "ძაღლური სამუშაო" - როგორ მსახურობენ გაწვრთნილი ძაღლები ადამიანების გვერდით ავღანეთში