საზოგადოება > ქეთევან დედოფლის წამება, ლისაბონის მონასტრის კედლიდან