საზოგადოება > როგორ აღინიშნა საქართველოში ასოცირების ხელშეკრულებაზე ხელმოწერა