საზოგადოება > საშიში ხელოვნური ტბა ავლაბარის ცენტრში, რომელშიც ბავშვები ცვივა და ქვეწარმავლებით სავსეა