საზოგადოება > დრამატული კადრები: ძლიერი სეტყვა და განადგურებული ვენახი კახეთში