საზოგადოება > საქართველოს პრეზიდენტი თემო ჯაფარიძის გამოფენას ეწვია