საზოგადოება > 1958 წლის "ფერადი თბილისი" - ამერიკელი ფოტოგრაფის უცნობი 9 ფოტო