საზოგადოება > თვალახვეული და პირაკრული ქალების აქცია-პერფორმანსი ქვაბებითა და კოვზებით