საზოგადოება > როგორ ატარებენ დროს მერსი სულხანიშვილი და ანა მარგველაშვილი