საზოგადოება > მოგზაურობა 90-იანი წლების საქართველოში: ტრანსპორტის სახეობები და უნიკალური ფოტოარქივი