საზოგადოება > თბილისის არქიტექტურის ეცოლუცია: როგორ იცვლებოდა შენობები საუკუნეების მანძილზე