პოლიტიკა > ელისო ჩაფიძისა და ოთარ აბესაძის მიმოწერა