საზოგადოება > ცხოველების მიმართ სასტიკი მოპყრობის მორიგი ფაქტი