საზოგადოება > ასეთი თბილისი ჯერ არ გინახავთ - დედაქალაქის პირველი ფერადი ფოტოები