საზოგადოება > თბილისის თავზე ამოუცნობი თვითმფრინავი გამოჩნდა