საზოგადოება > "მაკულიტერატურის" აქცია "დიდუბე პლაზაში"