საზოგადოება > კადრები შალვა აბულაძის დაკავების სპეცოპერაციიდან