საზოგადოება > როგორ გამოიყურებოდა XIX საუკუნის რიგითი თბილისელი