საზოგადოება > დრამატული კადრები: მოქალაქეების და მაშველების თავგანწირული ბრძოლა სტიქიასთან