საზოგადოება > მდინარეში ჩაყრილი ავტომობილები: 13 ივნისის ტრაგედიის უცნობი ფოტოები