საზოგადოება > ექსკლუზიური კადრები ადგილიდან, სადაც ვეფხვმა ადამიანი დაგლიჯა