საზოგადოება > კახა მამულაშვილის მოგზაურობა საზღვარგარეთ, ვიდრე მას სამართალდამცავები დააკავებდნენ