საზოგადოება > როგორც გაიგეს უცხოელმა ტურისტებმა ბათუმის შესახებ - ტურიზმის დეპარტამენტის სარეკლამო ღონისძიებები უცხოეთში