საზოგადოება > იშვიათი მასალა პატრიარქის საერო და სასულიერო ცხოვრებიდან