საზოგადოება > ხანძარი ბორჯომი-ხარაგაულის ტყე-პარკის მიმდებარე ტერიტორიაზე