საზოგადოება > ქუთაისის უნივერსიტეტის წარმატებული გამოსვლა ევროკავშირის „PEOPLE“–ის პროექტის კონფერენციაზე