სამხედრო > ქალები, რომლებმაც უკრაინის პოლიცია გარდაქმნეს