პოლიტიკა > პრემიერ-მინისტრის მისალმება მსოფლიო ლიდერებთან