საზოგადოება > ხულოს სოფლებში თოვლის საფარი მეტრნახევარს აჭარბებს