საზოგადოება > ფოტოები, რომლებიც ჩვენი ქვეყნის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს ასახავს - 2015 წელი ფოტოობიეტივში