პოლიტიკა > გამოიცანით, რომელი პოლიტიკოსი ზის ზურგით?
გამოიცანით, რომელი პოლიტიკოსი ზის ზურგით?