მოზაიკა > ქმარს ვიზა არ მიცეს და ცოლი საქორწინო მოგზაურობაში მარტო წავიდა