საზოგადოება > ჩანგრეული ბილიკი, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა - როგორ გამოიყურება ბათუმის ბულვარი შტორმის შემდეგ
ჩანგრეული ბილიკი, დაზიანებული ინფრასტრუქტურა - როგორ გამოიყურება ბათუმის ბულვარი შტორმის შემდეგ