საზოგადოება > აჭარა ფრინველებზე დაკვირვების საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს