მსოფლიო > სირიის ქალაქი ალეპო ომამდე და ომის შემდეგ