პოლიტიკა > ფოტოები პრეზიდენტის მესტიის რეზიდენციიდან