მოზაიკა > გერმანიაში გამოფენა "სექსი და ევოლუცია" გაიხსნა