17:34 / 06-06-2014
მესანგრე ძაღლი, ყანდაარის პროვინციაში ნაღმს ეძებს. ექსპერტთა აზრით, ავღანურ მიწაში დაახლოებით 1 მილიონი ნაღმი და კიდევ 14 მილიონი აუფეთქებელი საბრძოლო მასალა "ინახება"