17:34 / 06-06-2014
საპატრულო ოპერაციისას, გზაზე დამალული და ძაღლის მიერ აღმოჩენილი ასაფეთქებელი მოწყობილობა, ამერიკელმა სამხედროებმა გაანეიტრალეს. ჰელმანდის პროვინცია, 2010 წლის 1 აპრილი