17:34 / 06-06-2014
ძაღლებს ნაღმებისა და თვითნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობების პოვნას ასწავლის. ქაბული, 2012 წლის 28 აგვისტო