საზოგადოება > 1911 წლის თოვლიანი ბათუმი - უნიკალური ფოტოარქივი