ხმის მიცემა საიტზე
საიტზე მოქმედებს ორი სარეიტინგო სისტემა (ქულათა საშუალო კოეფიციენტის, ან და საერთო ჯამის დამთვლელი).
ყოველი კონკურსისთვის შესაბამის სისტემას ირჩევს საიტის ადმინისტრაცია
ხმის მიცემა შესაძლებელია გააქტიურებულ კონკურსებზე, რომლებშიც ფოტოს დამატების ვადა დამთავრებულია.
გააქტიურებული კონკურსების მონაწილე ფოტოებისთვის საქართველოს ტერიტორიიდან ხმის მიცემა ერთი კომპიუტერიდან შესაძლებელია ყოველ 12 საათში ერთხელ. საკონკურსო ფოტოსთვის ხმის მიცემა შეუძლია ნებისმიერ დამთვალიერებელს, როგორც რეგისტრირებულს, ისე დაურეგისტრირებელს.

კონკურსანტებს უფლება აქვთ რეიტინგის ამაღლების მიზნით კონკურსში მონაწილე ფოტოები გაარეკლამონ ნებისმიერ ინტერნეტრესურსზე (სოციალურ ქსელებში, ბლოგებში და ა.შ.).
ფოტოს რეიტინგით მანიპულაციების მცდელობისთვის ფოტო უპირობოდ მოიხსნება კონკურსიდან და დაკარგავს რეიტინგს.