კონკურსის "ვკითხულობთ მთელი ოჯახი" წესები და პირობები
კონკურსში მონაწილეობა შეუძლია ნებისმიერ რეგისტრირებულ მომხმარებელს.
ფოტოებს თავად მკითხველი შეაფასებეს, ამიტომ კრეატიულ მიდგომას დიდი მნიშვნელობა მიენიჭება.
კონკურსანტებს უფლება აქვთ  კონკურსში მონაწილე ფოტოები გაარეკლამონ ნებისმიერ ინტერნეტრესურსზე (სოციალურ ქსელებში, ბლოგებში და ა.შ.).

"ვკითხულობთ მთელი ოჯახი" ფოტოკონკურსის ვადები:
ყოველი თვის მეორე კვირას გამოვლინდება საუკეთესო ფოტო, რომლის მფლობელსაც სხვადასხვა წიგნებით დააჯილდოვებს კონკურსის ერთ-ერთი მხარდამჭერი ”გამომცემლობა პალიტრა L” .

სექტემბრის ბოლოს კი გამოვლინდება კონკურსის მთავარი გამარჯვებულები.

I-II-III ადგილის მფლობელებს სპონსორები მთავარი პრიზით დააჯილდოვებენ. პრიზებია:
”საოჯახო პრესის” გამოწერა;

”საოჯახო პრესის ” შეფუთვაზე ოჯახის ფოტოს განთავსება და მისი პოპულარიზაცია სხვადასხვა მედიასაშუალებებში;

სხვადასხვა წიგნები ბავშვებისა და უფროსებისთვის.


* შენიშვნა: არ იზღუდება ერთი და იგივე ფოტოთი კონკურსის სხვადასხვა ეტაპებში მონაწილეობის მიღება.

ხმის მიცემა შესაძლებელია ნებისმიერი კომპიუტერიდან 12 საათში ერთხელ.

კონკურსებში მონაწილეობის პირობები, წესები:
იხილეთ ბმული

ფოტოების ატვირთვის და ადმინისტრირების ინსტრუქცია:
იხილეთ ბმული